Accountantskantoor Erik Bardelmeijer

Industrieweg 85 - 7202 CA Zutphen
Tel.: (0575) 574 953
Post- en bezoekadres
Industrieweg 85
7202 CA Zutphen
Tel.: (0575) 574 953
KVK 08180360

Accountantskantoor
Erik Bardelmeijer

waar goede financiële dienstverlening en een persoonlijke benadering naadloos samen gaan.

Het draait bij ons om méér dan cijfers alleen. Jij als kleine of middelgrote ondernemer kan bij ons terecht voor een accurate verwerking van al jouw financiële gegevens. Wij geven jou ook advies op maat als het gaat om financiële en fiscale zaken.

Wij spannen ons in voor het inzichtelijk hebben en houden van de financiële situatie van jouw onderneming. Zodat jij als ondernemer weet waar jij aan toe bent en jij op deze manier verantwoorde keuzes kan maken in jouw bedrijfsvoering.

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur

Wij volgende de richtlijnen van de overheid en werken zoveel mogelijk thuis. U kunt ons het beste e-mailen.

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit zeven specialisten, waarvan een deel als parttimer op vaste dagen werkt. Allemaal voegen zij, vanuit hun vakgebied, waarde toe aan jou onderneming. Wij staan voor een unieke aanpak (wij doen er alles aan om aan jou verwachtingen te voldoen), persoonlijke betrokkenheid (wij werken met passie en plezier) en geven professioneel advies op maat (iedereen is anders en daarom is maatwerk essentieel).

Als accountantskantoor zijn wij actief op het gebied van administratieve verwerking van administraties; het verzorgen van belastingaangiften en andere voorkomende accountantswerkzaamheden. We geven advies bij het kiezen van de juiste rechtsvorm en het op jou behoefte afstemmen van – voor jou – relevante financiële informatie. Ook voor hulp bij en advies over kredietaanvragen of verbeteringsprocessen van jou onderneming ben je bij ons aan het juiste adres. Als het nodig is maken wij gebruik van ons netwerk van specialisten.

Het is onze missie om je centraal te stellen in het administratieve proces. Dat doen wij met betrokkenheid waarbij de persoonlijke samenwerking voelbaar is. Wij werken in een informele sfeer waarbij wij de dialoog met je opzoeken.

Op het ogenblik is het onze uitdaging om administratieve processen nog meer te automatiseren. Deze ontwikkeling zit in een stroomversnelling. Wij spelen constant in op de nieuwste ontwikkelingen, waarbij de betrouwbaarheid van de administratieve gegevens toeneemt en wij signalen in jou onderneming constant monitoren en deze periodiek met je afstemmen.

Uit de praktijk blijkt dat de doelgroep waarvoor wij werken ondernemende mensen zijn met uiteenlopende ondernemersvormen zoals ZZP-ers, éénmanszaken, vennootschappen onder firma, maatschappen, besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen.

Dienstverlening

Doen waar jij goed in bent. In ons geval is dat het aanbieden van een diversiteit aan financiële en fiscale diensten. Jij hebt een bepaalde ondernemersvraag en wij kijken wat voor jou het beste antwoord is. Daarom willen wij met jou het gesprek aan gaan om exact te weten wat jij nodig hebt als ondernemer.
Voor jou als ondernemer of bestuurder is het belangrijk om in één oogopslag te zien hoe jij er met je bedrijf financieel voor staat. Wij helpen met de opzet, de verwerking en het monitoren van de administratie, zodat jij de juiste beslissingen kunt nemen op grond van jouw cijfers. In overleg bepalen wij welke werkzaamheden jij zelf gaat doen en welke jij aan ons uitbesteedt. Dat bespaart kosten en werkt effectief.
Jij als ondernemer bent dagelijks druk met ondernemen. Het is verstandig om ons aan het werk te zetten met het verzorgen van jouw belastingaangiften, zoals de omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en schenk- en erfbelasting. Op deze manier nemen wij veel administratieve lasten bij jou weg en kan jij je focussen op de kernactiviteiten van jouw bedrijf.

Ondernemen is keuzes maken. Steeds weer moeten afwegingen worden gemaakt voor een verantwoorde ondernemersstrategie. Wij geven jou als ondernemer en bestuurder ondersteuning bij het financieel besturen en beheersen van jouw bedrijf. Wij doen dat door het verzorgen van begrotingen, tussentijdse financiële overzichten en prognoses. Ook is ondernemen vooruit zien, dat is niet altijd even makkelijk. Samen maken wij aan de hand van het business model canvas een bedrijfsplan die in één opslag je strategie weergeeft. Dit model geeft houvast aan te maken keuzen en helpt met een eventuele financieringsaanvraag. Deze doelgerichte omzet helpt om als bedrijf en ondernemer een duidelijke missie en een visie te ontwikkelen.

Onze jaarrekeningen worden voorzien van een samenstellingsverklaring van een onafhankelijke accountant. En je hebt als ondernemer soms ook te maken met allerlei externe partijen. Denk hierbij aan subsidieverstrekkers, financiers, banken en verzekeraars. In veel voorkomende gevallen vragen zij vaak naar accountantsverklaringen van een onafhankelijke accountant. Deze verklaringen kunnen wij voor jou verzorgen.

Wij maken gebruik van een netwerk van specialisten die wij kunnen inroepen om specialistische werkzaamheden te doen. Denk aan een notaris, belastingadviseur, juristen e.d.

Bij ons kunt u gebruik maken van een vaste jaarprijs voor een aantal bepaalde werkzaamheden. Hierover maken we vooraf een prijsafspraak, andere werkzaamheden die niet in de afspraak zitten zullen dan maandelijks gefactureerd worden, voordat we starten zullen we dat altijd afstemmen. De vaste jaarprijs kunt u in één keer betalen of per maand.

Nieuws

Wij als Accountantskantoor werken voortdurend aan verbetering van onze dienstverlening. Als mensen, die graag met cijfers werken, zijn wij niet zo van veelvuldige communicatie via moderne social media. Gelukkig hebben wij in ons relatiebestand mensen die daar juist goed in zijn en ons hierbij graag willen helpen. Want wij hebben wel degelijk met regelmaat interessante zaken te melden. Dat kan dan gaan over ons bedrijf, maar ook over ontwikkelingen in de wereld die mogelijk van invloed zijn op jou als ondernemer en je bedrijf.

Vandaar dat we elke twee maanden een nieuwsbrief uitbrengen. Als er tussendoor belangrijk nieuws te melden is, dan delen we dat ook graag met je! Wil je ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan via het contactformulier onderaan de website.

Werknemers hebben bij ziekte recht op doorbetaling van loon. Dat betekent naar verhouding een zware belasting voor kleine werkgevers. Hiervoor voert de minister per 1 januari 2020 een mkb-verzuim-ontzorg-verzekering in en vanaf 2021 hierop een premiekorting.

Voor veel werkgevers is het financieel zwaar om een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen en daarnaast is ook nog de verplichting van re-integreren. Kleine werkgevers zijn, volgens de minister, terughoudend om mensen in dienst te nemen. Ook hebben ze vaak geen idee wat er van hun verwacht wordt bij langdurige ziekte.

De minister wil het voor de kleine werkgevers makkelijker en goedkoper maken om het loon door te betalen bij ziekte. Hierover zijn afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties en verzekeraars. De verzekering moet kleine werkgevers ontzorgen door financiële risico’s op te vangen en te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Regelmatig merken we dat personeel begint te werken zonder getekende arbeidsovereenkomst. Bij werken zonder overeenkomst zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Die schrijven voor dat een dergelijke medewerker meteen voor onbepaalde tijd in dienst is. Je zit dan dus meteen aan iemand vast.
In de overeenkomst worden basisingrediënten opgenomen zoals: bepaalde of onbepaalde tijd, duur van het contract, hoeveel uur en welke dagen, welk salaris en hoeveel vakantiedagen. Extra afspraken zoals een pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en auto van de zaak wordt meestal geregeld in aparte documenten. In de arbeidsovereenkomst wordt daar naar verwezen.
Veel CAO’s hebben standaard arbeidsovereenkomsten die ingevuld kunnen worden.

Ook kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding worden opgenomen, dit is om te voorkomen dat een medewerker na opzegging direct bij de concurrent in dienst treedt of zelf een concurrerend bedrijf start. Een iets minder zwaar middel is het relatiebeding, waarbij het verboden is om geen activiteiten na uitdiensttreding voor klanten van de oude werkgever uit te voeren.

Met de medewerker wordt in de loop van de tijd nieuwe afspraken gemaakt. Over het invullen van taken, doelstellingen of het pad naar promotie. De afspraken worden vastgelegd in het personeelsdossier. Zo kan er altijd gekeken worden welke afspraken samen gemaakt zijn.

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleine ondernemingsregeling in werking. Deze regeling kan worden toegepast door ondernemers van wie de omzet niet hoger is dan 20.000 euro per kalender jaar.
De regeling betreft een vrijstelling voor de btw. Als je kiest voor deze regeling, mag je geen btw in rekening brengen bij klanten, ook is de betaalde btw is niet af te trekken en te verrekenen met de belastingdienst. Wel is het nodig om de omzet bij te houden in een administratie. In tegenstelling tot de oude KOR geldt de regeling zowel voor natuurlijke ondernemers als rechtspersonen, dus stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen kunnen hieraan meedoen. Als je gebruik wilt maken van de nieuwe kleine ondernemingsregeling moet je je aanmelden voor 20 november 2019 bij de belastingdienst. Als je besluit deel te nemen aan de regeling is dat voor een termijn van minimaal 3 jaar. 
Bij de btw aangifte van het 3e kwartaal zullen wij specifiek letten op de nieuwe kleine ondernemersregeling en eventueel zullen we overleggen.

De meeste mensen gaan pas nadenken over hun pensioen als ze bijna met pensioen zijn. Dat is eigenlijk te laat. Begin zo vroeg mogelijk met het opzijzetten van geld voor de oude dag. Denk daarbij aan pensioenproducten met een lage kostenstructuur (banksparen) in combinatie met vermogensopbouw in box 3. Deze combinatie geeft de nodige flexibiliteit. Het lastige met sparen is de discipline. Als je maandelijks een vast bedrag opzijzet, reserveer je zonder al te veel moeite voor je pensioen. 
Met de hoogte van je pensioenreservering kunnen we meedenken.

Thuiswerken is volgens de site van de Belastingdienst heel duidelijk: “alleen de kosten die gemaakt worden voor de zakelijke belangen van
uw onderneming zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten.”
 Bij aftrekbare
kosten kan je denken aan bijvoorbeeld de kosten van de inschrijving Kamer van Koophandel, zakelijke verzekeringen, het reizen met een
OV en zakelijk gereden kilometers tegen € 0,19 per kilometer.
(hier zitten dan alle kosten van de auto bij in).
Soms is de grens van zakelijk en privé een beetje vaag. Dat geldt voor
een boek (vakliteratuur is wel aftrekbaar), telefonische gesprekken thuis
op de bank met een zakelijk karakter wel, maar aan familie uitleggen
wat een start-up is niet. Werkkleding – als de kleding voorzien is van
een zichtbaar beeldmerk van minimaal 70cm2 die verwijst naar je onderneming – is wel aftrekbaar als bedrijfskleding, maar een spijkerbroek die je met werken aan hebt niet. 
 
Helaas kun je de kosten voor de werkruimte die je thuis gebruikt meestal niet zakelijk aftrekken. Er zijn wel uitzonderingen voor een werkruimte met een afzonderlijke ingang en voorzien van voorzieningen zoals toilet en pantry. Bij deze ruimte moet je je afvragen of je de ruimte aan een vreemde kan verhuren.
 
Het is lastig om aan te geven welke kosten bij thuiswerken wel aftrekbaar zijn, omdat het verschilt per onderneming en situatie. Maar misschien zijn de volgende posten iets om eens over na te denken: Internet, deel van je energiekosten, een goede bureaustoel, studiekosten om bij te blijven met kennis.

Contact

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Aangesloten bij