Accountantskantoor
Erik Bardelmeijer

waar goede financiële dienstverlening en een persoonlijke benadering naadloos samen gaan.

Het draait bij ons om méér dan cijfers alleen. Jij als kleine of middelgrote ondernemer kan bij ons terecht voor een accurate verwerking van al jouw financiële gegevens. Wij geven jou ook advies op maat als het gaat om financiële en fiscale zaken.

Wij spannen ons in voor het inzichtelijk hebben en houden van de financiële situatie van jouw onderneming. Zodat jij als ondernemer weet waar jij aan toe bent en jij op deze manier verantwoorde keuzes kan maken in jouw bedrijfsvoering.

Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit zeven specialisten, waarvan een deel als parttimer op vaste dagen werkt. Allemaal voegen zij, vanuit hun vakgebied, waarde toe aan uw onderneming. Wij staan voor een unieke aanpak (wij doen er alles aan om aan uw verwachtingen te voldoen), persoonlijke betrokkenheid (wij werken met passie en plezier) en geven professioneel advies op maat (iedereen is anders en daarom is maatwerk essentieel).

Als accountantskantoor zijn wij actief op het gebied van administratieve verwerking van administraties; het verzorgen van belastingaangiften en andere voorkomende accountantswerkzaamheden. We geven advies bij het kiezen van de juiste rechtsvorm en het op uw behoefte afstemming van – voor u – relevante financiële informatie. Ook voor hulp bij en advies over kredietaanvragen of verbeteringsprocessen van uw onderneming bent u bij ons aan het juiste adres. Als het nodig is maken wij gebruik van ons netwerk van specialisten.

Het is onze missie om u centraal te stellen in het administratieve proces. Dat doen wij met betrokkenheid waarbij de persoonlijke samenwerking voelbaar is. Wij werken in een informele sfeer waarbij wij de dialoog met u opzoeken.

Op het ogenblik is het onze uitdaging om administratieve processen nog meer te automatiseren. Deze ontwikkeling zit in een stroomversnelling. Wij spelen constant in op de nieuwste ontwikkelingen, waarbij de betrouwbaarheid van de administratieve gegevens toeneemt en wij signalen in uw onderneming constant monitoren en deze periodiek met u afstemmen.

Uit de praktijk blijkt dat de doelgroep waarvoor wij werken ondernemende mensen zijn met uiteenlopende ondernemersvormen zoals ZZP-ers, éénmanszaken, vennootschappen onder firma, maatschappen, besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen.

Dienstverlening

Doen waar jij goed in bent. In ons geval is dat het aanbieden van een diversiteit aan financiële en fiscale diensten. Jij hebt een bepaalde ondernemersvraag en wij kijken wat voor jou het beste antwoord is. Daarom willen wij met jou het gesprek aan gaan om exact te weten wat jij nodig hebt als ondernemer.
Voor jou als ondernemer of bestuurder is het belangrijk om in één oogopslag te zien hoe jij er met je bedrijf financieel voor staat. Wij helpen met de opzet, de verwerking en het monitoren van de administratie, zodat jij de juiste beslissingen kunt nemen op grond van jouw cijfers. In overleg bepalen wij welke werkzaamheden jij zelf gaat doen en welke jij aan ons uitbesteedt. Dat bespaart kosten en werkt effectief.
Jij als ondernemer bent dagelijks druk met ondernemen. Het is verstandig om ons aan het werk te zetten met het verzorgen van jouw belastingaangiften, zoals de omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en schenk- en erfbelasting. Op deze manier nemen wij veel administratieve lasten bij jou weg en kan jij je focussen op de kernactiviteiten van jouw bedrijf.
Ondernemen is keuzes maken. Steeds weer moeten afwegingen worden gemaakt voor een verantwoorde ondernemersstrategie. Wij geven jou als ondernemer en bestuurder ondersteuning bij het financieel besturen en beheersen van jouw bedrijf Wij doet dat door te zorgen van begrotingen, tussentijdse financiële overzichten en prognoses. Ook is ondernemen vooruit zien. Dat is niet altijd even makkelijk. Samen maken wij aan de hand van het business model canvas een bedrijfsplan die in één opslag je strategie weergeeft. Dit model geeft houvast aan te maken keuzen en helpen met een eventuele financieringsaanvraag. Deze doelgerichte inzet helpt om als bedrijf en ondernemer een duidelijke missie en een visie te ontwikkelen.

Onze jaarrekeningen worden voorzien van een samenstellingsverklaring van een onafhankelijke accountant. En je hebt als ondernemers soms ook te maken met allerlei externe partijen. Denk hierbij aan subsidieverstrekkers, financiers, banken en verzekeraars. In veel voorkomende gevallen vragen vaak zij naar accountantsverklaringen van een onafhankelijke accountant. Deze verklaringen kunnen wij voor jou verzorgen.

Wij maken gebruik van een netwerk van specialisten die wij kunnen inroepen om specialistische werkzaamheden te doen. Denk aan een notaris, belastingadviseur, juristen e.d.

Bij ons kunt u gebruik maken van een vaste jaarprijs voor een aantal bepaalde werkzaamheden. Hierover maken we vooraf een prijsafspraak, andere werkzaamheden die er niet in de afspraak zitten zullen dan maandelijks gefactureerd worden, voordat we starten zullen we dat altijd afstemmen. De vaste jaarprijs kunt u in één keer betalen of per maand.

Nieuws

Wij als Accountantskantoor werken voortdurend aan verbetering van onze dienstverlening. Als mensen, die graag met cijfers werken, zijn wij niet zo van veelvuldige communicatie via moderne social media. Gelukkig hebben wij in ons relatiebestand mensen die daar juist goed in zijn en ons hierbij graag willen helpen. Want wij hebben wel degelijk met regelmaat interessante zaken te melden. Dat kan dan gaan over ons bedrijf, maar ook over ontwikkelingen in de wereld die mogelijk van invloed zijn op jou als ondernemer en je bedrijf.

Vandaar dat we elke twee maanden een nieuwsbrief uitbrengen. Als er tussendoor belangrijk nieuws te melden is, dan delen we dat ook graag met je! Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via het contactformulier onderaan de website.

​Door het politieke debat van 5 oktober 2018 gaat het kabinet de dividendbelasting heroverwegen. Als je verder
kijkt dan is het niet alleen de dividendbelasting maar gaat het kabinet het hele pakket aan maatregelen voor
het bedrijfsleven nog eens tegen het licht houden. Van dat pakket maakt niet alleen de dividendbelasting deel
uit maar ook verlaging van de vennootschapsbelasting en vermindering van de lasten voor het midden- en
kleinbedrijf.

Het doen van belastingaangifte wordt steeds makkelijker. Zo kunnen dit jaar 70.000 mensen tegelijk met hun aangifte bezig zijn. Daarnaast is er nu een ‘aangiftechecklist’, die helpt veelgemaakte fouten te voorkomen. Ook nieuw is een online platform, als extra hulpmiddel: het Kennisnetwerk Belastingen en Toeslagen. Dit biedt onder andere informatie over actuele regelgeving, nieuws en storingen. Eventueel zelf melden Wanneer u niet wordt uitgenodigd aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, moet u zich hiervoor zelf melden. Dit jaar worden ongeveer 7,9 miljoen particulieren uitgenodigd aangifte te doen. Bij een kleine zes miljoen mensen is de aangifte volledig ingevuld, bij de anderen is dit grotendeels gedaan. Verantwoordelijk Ondanks alle hulp die de Belastingdienst biedt, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor uw aangifte. Alle gegevens moeten goed worden gecontroleerd en – waar nodig – aangevuld. Vanzelfsprekend kan ons kantoor dit voor u verzorgen. We kunnen ook de gehele aangifte voor u verzorgen. Want hoe makkelijk de Belastingdienst het ook maakt: wij maken het nóg makkelijker. Ondanks alle hulp van de Belastingdienst, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor uw aangifte. De Belastingdienst biedt veel informatie, zodat u uw weg kunt vinden. Ons kantoor kent die weg al.

Controleer, voor u een factuur betaalt, of het rekeningnummer van de crediteur klopt. Het komt namelijk voor dat brievenbussen worden gelicht, waarna facturen worden vervalst: uiteraard voorzien van een ander rekeningnummer. Uiteraard valt met ons kantoor te bespreken wat wij in dit soort controles voor u kunnen betekenen. Een en ander hangt af van de diensten die u van ons afneemt.

Zure aangelegenheid
Wanneer u een vervalste factuur betaalt, blijft u verantwoordelijk voor betaling aan de werkelijke crediteur. Een zure aangelegenheid. U denkt betaald te hebben, maar de crediteur trekt aan de bel.

Bevrijdend betalen
Dat u het slachtoffer bent van fraude, telt helaas niet mee. Dit is het risico dat u loopt en het is dus voor uw rekening. U moet ervoor zorgen dat uw crediteur zijn geld krijgt. ‘Bevrijdend betalen’ zoals dat heet, is pas voltooid als de crediteur het verschuldigde bedrag op zijn rekening krijgt bijgeschreven. Wanneer u twijfelt aan de echtheid van een factuur, neem dan contact op met de crediteur.

Wanneer u een vervalste factuur betaalt, blijft u verantwoordelijk voor betaling van de echte factuur.
‘Bevrijdend betalen’ is pas voltooid wanneer de crediteur zijn geld binnen heeft.

Ons kantoor wordt vaak ingeschakeld wanneer omstandigheden van klanten veranderd zijn of op het punt staan te veranderen. Dat is relatief laat. Wanneer het gaat om plotselinge veranderingen kan dat natuurlijk niet anders, maar veel zaken kunt u zien aankomen.

Laten we eens praten
Meestal geldt dat bijvoorbeeld voor uw pensionering, of wetgeving die gevolgen voor u heeft. De voorbeelden zijn talrijk. Laten we eens praten, ons kantoor staat voor u klaar om samen met u een planning op te stellen. Zo’n planning geeft houvast en kan ervoor zorgen dat u problemen voor bent.

Realiseren van wensen
Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn. U zou bijvoorbeeld graag een leuk bootje willen, maar het komt er niet van. Dan kunnen we beginnen met het in kaart brengen van al uw uitgaven en eens zien of er te (be)sparen valt. Lunch van huis meenemen, bijvoorbeeld, kan per jaar al €1000 schelen. De werkster per week een uur minder en zelf iets meer doen: pakweg €750. Verzekeringen kunnen vaak goedkoper. Het bespaarde geld moet u natuurlijk wel opzij zetten. Zo eenvoudig kan het zijn.

Veel veranderingen in uw financiële situatie kunt u zien aankomen.
Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn.

Het verkrijgen van de ANBI-status voor een stichting is in feite een fluitje van een cent. U vult een formulier in, stuurt het naar de Belastingdienst en de beschikking ploft in de brievenbus: daar komt het in het kort op neer. U geniet vervolgens diverse fiscale voordelen. Pas in een later stadium wordt gecontroleerd of uw stichting aan alle voorwaarden voldoet.

Dramatische gevolgen
Al die voorwaarden kunt u gemakkelijk vinden op internet. Het belangrijkste is sinds 2010 dat uw ANBI voor meer dan 90% het algemeen belang behartigt. Wanneer dat niet het geval blijkt, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Uiteraard kan dat dramatische gevolgen hebben: alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.

Hoge Raad
Een andere voorwaarde waaraan moet worden voldaan is het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie. Onlangs kwam een kwestie in dit verband voor de Hoge Raad. Een ANBI wilde door getuigenverklaringen achteraf bewijzen hoe de instelling geld had besteed. Er was dus sprake van een onvolledige boekhouding. De Hoge Raad vond dit, ondanks de getuigenverklaringen, niet acceptabel.

Het met terugwerkende kracht intrekken van de ANBI-status kan dramatische gevolgen hebben voor uw instelling. Alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.
Het voeren van een deugdelijke administratie is geen bijzaak, maar hoofdzaak.

Contact

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Aangesloten bij